محاسبه گر شاخص توده بدني
مقادير زير را وارد کنيد
جنس مرد زن
وزن
قد
نتايج
مساحت بدن متر مربع
حداقل وزن طبيعي کيلوگرم پوند
وزن ايده آل بدن کيلوگرم پوند
شاخص توده بدني وضعیت
تطبيق نتايج
شاخص کمتر از 18.5 کم وزنی
شاخص 18.5 تا 24.9 طبيعي
شاخص 25 تا 29.9 اضافه وزن
شاخص 30 و بالاتر چاق
انجمن ناجی بهترین و سالم ترین سایت ایران

سلام اگر چاقی خجالت داره برو کمی ورزش کن به انجمن ناجی بخش سلامت و تندرستی سر بزن
وب سایتهای ناجی: