پییر گاسندی، فیلسوف، کشیش، دانشمند، ستاره‌شناس و ریاضی‌دان فرانسوی (۱۶۵۵-۱۵۷۸) - انجمن علمی عمومی ناجی

انجمن ناجی

ناجی فروم,انجمن ناجی ,وب سایت ناجی,انجمن سالم,انجمن قوی ناجی,انجمن مذهبی ,انجمن ناجی آخر زمان,انجمن 98

پرامکانات ترین انجمن ایران

انجمن علمی و عمومی ناجی
انجمن کاربردی ناجی